Vireyttä Vanhuksille
Toimintaa ja tekoja vanhusten hyväksi
HISTORIASTA - NYKYPÄIVÄÄN
HISTORIASTA - NYKYPÄIVÄÄN

Jyväskylän Vanhainkotiyhdistys ry on saanut alkunsa ns. Wanhojen naisten kodin toimikunnasta 1900 –luvun alussa. Varoja yhdistys sai tuolloin lahjoituksilla, järjestämällä arpajaisia sekä erilaisia kulttuuritilaisuuksia, mm. näytelmiä.

Ensimmäiset säännöt yhdistykselle vahvistettiin 26.1.1913. Sosiaaliministeriö hyväksyi yhdistyksen yhdistysrekisteriin 18.7.1924. Nimenmuutos - Vireyttä Vanhuksille ry:ksi - ja nykyiset säännöt on patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt vuonna 2013.

Yhdistys osti vuonna 1924 talon, jonka osoite oli Sammonkatu 8. Korjausten jälkeen ensimmäiset asukkaat muuttivat Wanhojen kotiin 20.10.1924. Kodissa oli tuolloin 12 asukasta. Nykyisen kerrostalon valmistuttua samalle tontille, toimintaa jatkettiin 15.8.1973 vanhainkotina. Myöhemmin vanhainkoti –nimi muutettiin palvelukodiksi, joka vastasi paremmin toimintaa.

Keväällä 2009 Jyväskylän kaupungin kilpailutuksessa palvelukotitoiminta siirtyi yksityiselle yritykselle, jolloin yhdistyksen palvelukotitoiminta päättyi. Toimintaa jatkettiin siitä lähtien iltapäivätilaisuuksien järjestämisellä ja mahdollistamalla osallistumista kulttuuritapahtumiin ja retkiin.