Vireyttä Vanhuksille
Toimintaa ja tekoja vanhusten hyväksi
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU


Yhdistyksen tarkoituksena on vanhusten kotona asumisen sekä henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kotona asuville ikäihmisille viriketoimintaa ja kulttuuripalveluja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteistöjä ja osakkeita, joiden mahdollinen tuotto käytetään yhdistyksen toimintaperiaatteiden mukaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää myyjäisiä ja arpajaisia, harjoittaa ravintolatoimintaa yhdessä liikepaikassa sekä vuokrata tiloja erilaisiin tilaisuuksiin.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet.